Skip to content Skip to footer
 1. De betaling vindt altijd plaats bij de ophaling of levering van de materialen.
 2. Je boeking annuleren is mogelijk tot 48 uur voor het ophalen van de materialen. Daarna zullen de kosten evenredig ingebracht worden met het verlies van de huuropbrengsten.
 3. Het is de huurder ten alle tijde verboden om de gehuurde materialen door te verhuren of uit te lenen aan derden. 
 4. De borg van de materialen bedraagt 80€. Deze wordt terugbetaald bij het afleveren van de goederen en na een visuele check van de gehuurde materialen. Voor een huur vanaf 20 stuks lasers & archery tag bogen wordt een borg gevraagd van 150€. Bij het laattijdige terugbrengen van de materialen wordt de borg ingehouden gezien het mogelijke verlies van de huurinkomsten. Indien je meer dan twee dagen te laat retourneert, zullen er bijkomende kosten geteld worden, evenredig aan de waarde van de verhuurde materialen.
 5. De huurder is steeds verantwoordelijk om de gehuurde goederen in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De eventuele schade wordt verrekend en afgehouden van de borg (indien toereikend) aan de volgende bedragen: 
  1. Laserguns standaard: 30€/stuk 
  2. VIP maskers: 20€/stuks 
  3. Active targets (laser): 20€/stuk 
  4. Archery tag boog: 45€/stuk. 
  5. Larppijl: 10€/stuk 
  6. Veiligheidsbril: 12€/stuk. 
 6. De huurder heeft na het betalen van de schade recht op het materiaal indien hij dit wenst. Dit dient dan onmiddellijk kenbaar gemaakt te worden bij de betaling van de schade. 
 7. De verhuurder (Action Games) kan te allen tijde een verhuring opzeggen zonder enige kostenvergoeding. 
 8. Je huurt de materialen steeds voor 2 dagen. 
 9. De materialen worden opgehaald in de ochtend van de afgesproken datum tussen 09.00 h en 10.00h. Andere mogelijkheden kunnen enkel worden vastgelegd in overleg met Action Games.
 10. Het terugbrengen van het materiaal vindt plaats op de laatste dag van de huur voor 20.00h. Andere mogelijkheden kunnen enkel worden vastgelegd in overleg met Action Games.
 11. De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers. Je dient steeds zelf begeleiding te voorzien bij de spelen. 
 12. De huurder aanvaardt bij de ophaling of levering dat hij de goederen heeft ontvangen in goede staat. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de verdere goede werking van de materialen tijdens de huurperiode en dient zo nodig in te grijpen indien de materialen schade veroorzaken waardoor een veilige werking niet meer mogelijk is. 
 13. De huurder dient zich ten alle tijde te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen voor het gebruik en de werking van de goederen. 
 14. Eventuele bijkomende kosten die lokaal bepaald worden zijn nooit ten laste van de verhuurder. 
 15. Alle prijzen zoals ze vermeld zijn op de website zijn steeds exclusief BTW bij de vraag naar een factuur en inclusief BTW voor particulieren. 
 16. Wanneer de facturen niet betaald worden binnen de gestelde termijn, zal dit verrekend worden met een schadevergoeding van 15% van de gehuurde som met een minimum van 150€. De betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum. 
 17. Voor scholen en gemeentes moeten de facturen betaald worden na 8 dagen.  Voor verenigingen, bedrijven, … wordt de factuur contant betaald bij de aflevering of ophaling indien niets anders afgesproken is. De factuur wordt overgemaakt NA de betaling van de gehuurde materialen (uitgezonderd scholen en gemeentes) en na het terugbrengen van de gehuurde materialen. 
 18. De huurder verklaart de ontvangen goederen in een goede staat en zonder schade te hebben ontvangen. Achteraf is dit niet meer mogelijk en zal de schade verrekend worden cfr punt 6 van deze huurvoorwaarden. 
 19. Uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van 8 dagen na het verstrekken van de gevraagde offerte. 
 20. Op de verhuur is enkel het Belgisch recht van toepassing. 
 21. Eventuele geschillen dienen voor de Tongerse rechtbank gebracht te worden.